Den 15 november 2013 införde Ekerö kommun datumparkering under vinterhalvåret för att lättare kunna sköta vägarna på Ekerösidan. Mer information kring detta finner du här;

http://www.ekero.se/Gemensamt/Nyhetslista/Nu-infors-skotseldagar-i-Ekero-tatort/

Från och med i år gäller även dessa regler i Stenhamra tätort och inkluderar även våra vägar fram till ”Välkommen-till-fots-skylten”.

Trafikmärket ser du här nedan och det betyder att;

  • Dag med udda datum är det förbjudet att parkera på den sidan av gatan som har udda adressnummer.
  • Dag med jämnt datum är det förbjudet att parkera på den sidan av gatan som har jämna adressnummer.

Skylten i Stenhamra tätort har följande tillägg:

onsdag, torsdag   09-15   15/11 – 30/4

vilket betyder att parkeringsförbudet gäller onsdagar och torsdagar mellan tiderna 09-15 under perioden 15 november tom 30 april.

För oss i Stenhamra vägsamfällighet kommer det inte påverka hur vi sköter våra vägar då vi alltid plogar och sandar när det behövs.

Hör gärna av dig om du har några frågor.

/ Ulrika

C38-1

X