Ny förrättning

Vår nya förrättning för samfälligheten blev klar under 2013.

Arbetet med denna förrättning påbörjades 2012 och arbetet leddes av en projektgrupp som bestod av Anders Gillners, Bengt Wikman, Michael Söderblom och Kjell Eriksson.

X